O mnie

Dr n. med. Jarosław Daniłoś – specjalista ginekologii i położnictwa

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukończone w 1986 roku z wyróżnieniem,
 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu ginekologii i położnictwa uzyskany w 1990 roku,
 • I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – 1991 rok,
 • II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – 1994 rok,
 • W trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej,
 • Od 1994 roku zatrudniony w I Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na etacie adiunkta,
 • Od lipca 2015 roku Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala w Świdniku koło Lublina,
 • Członkostwo w stowarzyszeniach:
  • PTG – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne,
  • PTGO – Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Autor/współautor około 100 publikacji naukowych z zakresu ginekologii i ginekologii onkologicznej oraz położnictwa. Publikacje w pismach naukowych krajowych i zagranicznych